Prosedur Legalisasi Akta Cerai

Pertama :

Pemohon/Termohon datang sendiri atau diwakili oleh kuasanya dengan menunjukan surat kuasa yang ditandatangi oleh Pemohon/Termohon.

Kedua :

% | % Single Page